بروزرسانی : 1399/08/26 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

اطلاعیه مهم

8بازدید
آبان 26, 1399

دفـاتر بیمه درمانی غیر از صندوق ایرانیان که اعتبـار آنها در نیمه دوم سالجـاری به پایان میرسد به صورت سیستماتیک تا پایان مورخ 31/1/1400  تمـدید گـردیده است و درصورتیکه از اوراق دفترچه آنها 5 برگ و بیشتـر باقی مانده نیـازی به تمـدید ندارد .

 

همچنین دفاتر بیمه درمانی صندوق روستـائیان و صندوق سلامت همگـانی که اعتبـار آنها در نیمه اول سال 1399 به پـایان رسیده است نیـز به صورت سیستماتیک تمـدید شده و درصورتیکه اوراق دفترچه آنها 5 برگ و بیشتـر باقی مانده نیازی به تمـدید ندارد .

print