بروزرسانی : 1399/08/26 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

تاریخچه

بر اساس اصل 29 قانون اساسی ،در سوم آبان ماه 1373 مجلس شورای اسلامی قانون بیمه همگانی خدمات درمانی را به تصویب رساند.بر اساس این قانون مترقی،دولت مکلف شد بیمه همگانی خدمات درمانی را عملی ساخته و از این طریق تمهیدات لازم را برای ترویج و رونق این حوزه فراهم آورد.متعاقب آن از اول مهرماه 1374 سازمان بیمه خدمات درمانی اجرای این قانون را رسماً در شرایطی آغاز کرد که بیش از 60% ایرانیان از امکانات و مزایای بیمه درمان محروم بودند .
این سازمان در راستای دستیابی به رشد پایدار در حوزه درمان و سلامت کشور و به منظور ارایه خدمات مناسب و دسترسی آسان و در جهت تحقق عدالت اجتماعی و با اتکا به نیروی انسانی توانمند و با صلاحیت و با ایجاد بستر مناسب سخت افزاری نرم افزاری، فعالیت های چشمگیری در حوزه های مختلف عملکردی داشته که همواره در طول سال های اخیر بعنوان یکی از دستگاه های برتر کشور در ارزیابی شاخص های عملکردی و طرح سنجش رضایت مراجعان معرفی شده است.
بر اساس ماده 38 برنامه پنجم توسعه کشور، سازمان بیمه سلامت ایران تشکیل شد تا به این ترتیب خدمات پایه سلامت به طور یکسان به تمامی مردم در قالب یک سازمان ارایه شود.بر همین اساس از اول مهرماه 1391 سازمان بیمه سلامت ایران رسماً فعالیت خود را آغاز کرد و ماموریت یافت انجام اقدامات لازم را به منظور تمرکز کلیه امور بیمه سلامت در سازمان از طریق تجمیع سریع بخش های بیمه های درمانی کلیه صندوق های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور با رعایت مفاد ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه و اساسنامه سازمان به انجام رساند تا به این ترتیب اهداف عالیه مدنظر قانونگذار از جمله تجمیع منابع مالی سلامت،رفع هم پوشانی بیمه های درمانی،برقراری عدالت اجتماعی در بخش سلامت،تامین پوشش کامل بیمه سلامت،یکسان سازی سیاست ها و روش های اجرایی حوزه بیمه سلامت،تشکیل امور مراکز طرف قرارداد،تشکیل پرونده سلامت، فعال سازی نظام ارجاع و پزشک خانواده و کاهش سهم مردم از هزینه های درمان به 30 % محقق شود. در همین راستا اداره کل بیمه سلامت استان اردبیل نیز فعالیت خود را همزمان آغاز نمود.این اداره کل در حال حاضر حدود 60% جمعیت استان اردبیل را در قالب صندوق های کارکنان دولت / سایر اقشار / روستائیان / بیماران خاص و ایرانیان تحت پوشش قرارداده است که با حدود 630 موسسه و مرکز طرف قرارداد درمانی و 26 دفتر پیشخوان خدمات دولت طرف قرارداد خود در سطح استان به ارائه خدمات به بیمه شدگان و مردم عزیز استان می پردازد.

اهداف تشکیل سازمان بیمه سلامت ایران

  1. توسعه کمی و کیفی خدمات بیمه سلامت
  2. دستیابی به پوشش فراگیر خدمات سلامت
  3. دستیابی به پوشش عادلانه خدمات سلامت
  4. کاهش سهم مردم (پرداخت از جیب یا o.o.p)
  5. رفع هم پوشانی بیمه ای
  6. بسط و گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع