بروزرسانی : 1399/08/26 | بازدید امروز:
جستجو
Menu
طبقه اداره
همکف تایید دارو و خدمات، خسارت متفرقه، رسیدگی به اسناد بستری، باجه بانک، پذیرش اسناد پزشکی،امور بیمه گری، امور درآمد
اول رسیدگی به اسناد داروخانه ها،رسیدگی به اسناد پزشکان، نظارت و ارزشیابی، امور قرار داد ها،بیمه روستایی، کارگزینی، تدارکات، دبیرخانه
دوم مدیرکل، معاونت، حراست، روابط عمومی و رسیدگی به شکایات،امورمالی،امور اداری، آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات، دفتر کیفیت
سوم آمفی تائتر، نماز خانه