بروزرسانی : 1398/06/10
جستجو
Menu

مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل:‏

پرداخت 150 میلیارد ریال از مطالبات طرف های قرارداد

56بازدید
تیر 31, 1398

دکتر سید خلیل اللهی از پرداخت بیش از 150 میلیارد ریال از مطالبات طرف های قرارداد اداره کل بیمه سلامت استان اردبیل خبرداد.دکتر سید خلیل اللهی از پرداخت بیش از 150 میلیارد ریال از مطالبات طرف های قرارداد اداره کل بیمه سلامت استان اردبیل خبرداد.

دکتر سید خلیل اللهی از پرداخت بیش از 150 میلیارد ریال از مطالبات طرف های قرارداد اداره کل بیمه سلامت استان اردبیل خبرداد.

وی گفت : از این مبلغ حدود 138 میلیارد ریال در وجه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دانشکده علوم پزشکی خلخال از بابت 30 درصد اسناد  قطعی فروردین ماه و 70 درصد علی الحساب اسناد اردیبهشت ماه بوده است .

مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل در خصوص میزان پرداختی به داروخانه های استان نیز گفت : در این مقطع بیش از 22 میلیارد ریال در وجه داروخانه های استان پرداخت شده است که شامل 40 درصد اسناد قطعی اردیبهشت و 60 درصد علی الحساب اسناد خردادماه سال 98 می باشد .

print