بروزرسانی : 1398/06/10
جستجو
Menu

رئیس اداره امورمالی اداره کل بیمه سلامت استان اردبیل :

طرح پذیرش الکترونیکی اسناد باعث ترویج نظام درمان پیشگیرانه می شود

78بازدید
تیر 17, 1398

طرح مذکور می تواند به سنجش استحقاق درمان ، رفع همپوشانی ، هدایت اعتبارات درمان به سمت عدالت اجتماعی و بهرمندی آحاد نیازمند جامعه ازآن و به دنبال آن راه اندازی طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع با هدف ترویج نظام درمان پیشگیرانه منجر گردد

رئیس اداره امور مالی اداره کل بیمه سلامت گفت : میزان اسناد پذیرش شده سال 98  حدود 420 میلیارد ریال می باشد که از این مبلغ حدود 40 درصد یعنی 173 میلیارد ریال قطعی شده است میزان اسناد پذیرش شده در دوماهه اول سال 98 نسبت به سال 97 افزایش 6 درصدی را نشان می دهد .

سعید اسدزاده ضمن اشاره به تعرفه های جدید پزشکی افزود  : براساس آمار و ارقام موجود و همچنین برنامه ریزی های انجام شده و اعمال تعرفه های سال 98 انتظار می رود در سال جاری حدود 20 درصد نسبت به سال گذشته افزایش هزینه داشته باشیم .

وی ضمن اشاره به لزوم الکترونیکی سازی فرایندهای پذیرش و رسیدگی گفت : متاثر از پذیرش الکترونیکی اسناد  تاحدود زیادی پرداخت ها در حوزه درمان واقعی تر شده و توزیع منطقی اعتبارات نیز منطقی شده است . همچنین انتظار می رود با توجه به حذف دفاتر کاغذی سوء استفاده های احتمالی به حداقل رسیده و بسیاری از هزینه های مضاعف در مقایسه با روش پذیرش فیزیکی اسناد کاهش پیدا کند .

اسدزاده با اشاره به برنامه پنجم و ششم توسعه و همچنین فرامین مقام معظم رهبری در خصوص ایجاد عدالت اجتماعی و توسعه نظام بیمه سلامت در خصوص مزایای راه اندازی طرح پذیرش الکترونیکی اسناد گفت : طرح مذکور می تواند به سنجش استحقاق درمان ، رفع همپوشانی ، هدایت اعتبارات درمان به سمت عدالت اجتماعی و بهرمندی آحاد نیازمند جامعه ازآن و به دنبال آن راه اندازی طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع با هدف ترویج نظام درمان پیشگیرانه منجر گردد.

 

print