بروزرسانی : 1398/06/10
جستجو
Menu

برگزاری دوره آموزشی اصول ژنتیک پایه و تکنیک های آزمایشگاهی ژنتیک

386بازدید
بهمن 03, 1397

با حضور 43 نفر از کارشناسان رسیدگی به اسناد پزشکی و نظارت و ارزشیابی اداره کل بیمه سلامت استان اردبیل ، دوره آموزشی "اصول ژنتیک پایه و پزشکی و تکنیک های آزمایشگاهی ژنتیک" در حال برگزاری است.

با حضور 43 نفر از کارشناسان رسیدگی به اسناد پزشکی و نظارت و ارزشیابی اداره کل بیمه سلامت استان اردبیل ، دوره آموزشی "اصول ژنتیک پایه و پزشکی و تکنیک های آزمایشگاهی ژنتیک" در حال برگزاری است.

این دوره در دو نوبت 16 ساعته و در راستای تقویم آموزشی سال 96 و با مجوز واحد آموزش سازمان  بیمه سلامت اجرا می گردد.

print